A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

הערכה חלופית

hitler_second_book.pdf הורד
פתח
1.99 mb 7529 ספט 10 2016
racism הורד
פתח
125.21 kb 1173 ספט 17 2016
אידאולוגיה עלייה התבססות ויהודים תשעו מקוצר הורד
פתח
103.75 kb 1874 ספט 17 2016
איסור על הריונות בגטאות ליטא ובמחנות הכפייה והמוות הורד
פתח
41.22 kb 1140 ספט 17 2016
אלווין ה רוזנפלד. קץ השואה הורד
פתח
316.54 kb 1155 ספט 16 2016
גזענות ואנטישמיות הורד
פתח
39.97 kb 1340 ספט 17 2016
גטאות מקוצר תשעו הורד
פתח
84.33 kb 1194 ספט 17 2016
דילמה ללא פתרון סופי- סגולה מרץ 2015רומקובסקי הורד
פתח
4.86 mb 1530 ספט 17 2016
דף צפייה הנחשול הורד
פתח
20.38 kb 1876 ספט 17 2016
דף צפייה עמוד האש פרק 16 הורד
פתח
17.18 kb 1333 ספט 17 2016
הוראת היסטוריה בעזרת שירים הורד
פתח
10.98 mb 1562 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1161 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1161 ספט 17 2016
הפיתרון הסופי תשעה הורד
פתח
394.38 kb 1216 ספט 17 2016
הפרח_של_הלגה_קלר_צבעוני הורד
פתח
52.22 kb 1384 ספט 17 2016
הצעה לתכנית עבודה להערכה חלופית בהסטוריה הורד
פתח
109.92 kb 1400 ספט 17 2016
השילוחים הורד
פתח
1.70 mb 1230 ספט 17 2016
התליין הורד
פתח
38.66 kb 1271 ספט 17 2016
התמודדות היודנראטים עם השילוחים הורד
פתח
3.42 mb 1070 ספט 17 2016
התערוכה על הירושימה שהאמריקאים לא רצו לראות - אמנות - הארץ הורד
פתח
1.81 mb 1042 ספט 17 2016
וידויו של הנער עם שאלות ולינק לסרט עם כתוביות הורד
פתח
23.55 kb 1852 ספט 17 2016
חוברת מקורות דמות הרוצחים הורד
פתח

שואה, נאצים

1.73 mb 1379 ספט 10 2016
חסידי אומות עולם - שיר חפר חיים הורד
פתח
13.43 kb 1112 ספט 17 2016
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים 2012 הורד
פתח
1.66 mb 1340 ספט 17 2016
כיצד מתמודדת צרפת עם עברה הורד
פתח
28.77 kb 1199 ספט 17 2016
כנס מהמלחמה לשואה - 14.6.2016 הורד
פתח
691.45 kb 1096 ספט 10 2016
מדיניות חוץ תוקפנית ומדיניות פיוס בדרך למלחמת העולם(1933-1939 מצגת 3 הורד
פתח
1.48 mb 1445 ספט 17 2016
מה יגידו השכנים הורד
פתח

שואה

2.44 mb 1524 ספט 10 2016
מטלה 3 הורד
פתח
25.09 kb 1246 ספט 16 2016
מטלה מס 1 הערכה חלופית מנוף הורד
פתח
116.17 kb 1421 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות הורד
פתח
23.52 kb 1469 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות לתלמידים הורד
פתח
379.27 kb 1329 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1487 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1487 ספט 17 2016
מסמך מלווה למצגת 1000 שנות יהדות בפולין הורד
פתח
24.61 kb 1148 ספט 17 2016
מערך שיעור- לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית (1) הורד
פתח
19.61 kb 1140 ספט 17 2016
מפה אינטראקטיבית מלחמת העולם השנייה הורד 2.62 mb 584 ספט 17 2016
מצגת אדי כהן הורד
פתח
2.62 mb 1556 ספט 17 2016
מצגת נושא 2 שואה הורד
פתח
2.14 mb 1563 ספט 17 2016
מצגת נושא ראשון שואה הורד
פתח
9.47 mb 1804 ספט 17 2016
מקורות - דמותו של רוצח הורד
פתח
727.15 kb 1289 ספט 17 2016
מרד גטו ורשה בשטרות ישראל הורד
פתח
68.61 kb 1145 ספט 17 2016
מרכזיות השמדת היהודים במטרות היטלר הורד
פתח
698.16 kb 1098 ספט 10 2016
נערי הסווינג - רקע היסטורי הורד
פתח
67.96 kb 13124 ספט 17 2016
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן הורד
פתח
24.60 kb 1090 ספט 16 2016
סדנא בנושא עיצוב זיכרון השואה הורד
פתח
538.57 kb 1157 ספט 17 2016
סיכום מלחמה ושואה הורד
פתח
230.91 kb 1164 ספט 17 2016
סיכום שואה תרשים זרימה הורד
פתח
146.13 kb 1201 ספט 17 2016
סינדרום E - על הרוע הורד
פתח
228.09 kb 1135 ספט 17 2016
סיפור גרוש והצלה מפריז ל אושוויץ הורד
פתח
17.45 mb 939 ספט 17 2016
סיפורו הלא יאמן של בן ה 15 שהציל רבים באושוויץ הורד
פתח
108.66 kb 1738 ספט 17 2016
סמינר שואה תשעו - מחזור א הורד
פתח
268.82 kb 1122 ספט 17 2016
על הכוונה לחסל את יהודי ארץ ישראל וארצות ערב הורד
פתח
203.81 kb 1106 ספט 17 2016
פעילות בנושא זיכרון השואה הורד
פתח
37.38 kb 1119 ספט 17 2016
פרנקל מטלה שנייה הורד
פתח
24.05 kb 1216 ספט 17 2016
ציר זמן מדמוקרטיה לדיקטטורה הורד
פתח
52.22 kb 1214 ספט 17 2016
רוע השואה הורד
פתח
4.55 mb 1498 ספט 17 2016
רצח רוהם הורד
פתח
15.15 kb 1221 ספט 17 2016
שלוש שורות בהיסטוריה הורד
פתח
184.32 kb 1308 ספט 17 2016
תירגול נאציזם והשואה הורד
פתח
1.16 mb 4466 ספט 20 2016
תנועות הנוער בגטו הורד
פתח
18.23 kb 1194 ספט 17 2016
תקציר פרנקל הורד
פתח
129.74 kb 1809 ספט 17 2016