A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

הערכה חלופית

hitler_second_book.pdf הורד
פתח
1.99 mb 4204 ספט 10 2016
racism הורד
פתח
125.21 kb 767 ספט 17 2016
אידאולוגיה עלייה התבססות ויהודים תשעו מקוצר הורד
פתח
103.75 kb 1329 ספט 17 2016
איסור על הריונות בגטאות ליטא ובמחנות הכפייה והמוות הורד
פתח
41.22 kb 756 ספט 17 2016
אלווין ה רוזנפלד. קץ השואה הורד
פתח
316.54 kb 761 ספט 16 2016
גזענות ואנטישמיות הורד
פתח
39.97 kb 920 ספט 17 2016
גטאות מקוצר תשעו הורד
פתח
84.33 kb 795 ספט 17 2016
דילמה ללא פתרון סופי- סגולה מרץ 2015רומקובסקי הורד
פתח
4.86 mb 1005 ספט 17 2016
דף צפייה הנחשול הורד
פתח
20.38 kb 1264 ספט 17 2016
דף צפייה עמוד האש פרק 16 הורד
פתח
17.18 kb 931 ספט 17 2016
הוראת היסטוריה בעזרת שירים הורד
פתח
10.98 mb 1001 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 761 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 761 ספט 17 2016
הפיתרון הסופי תשעה הורד
פתח
394.38 kb 803 ספט 17 2016
הפרח_של_הלגה_קלר_צבעוני הורד
פתח
52.22 kb 929 ספט 17 2016
הצעה לתכנית עבודה להערכה חלופית בהסטוריה הורד
פתח
109.92 kb 949 ספט 17 2016
השילוחים הורד
פתח
1.70 mb 838 ספט 17 2016
התליין הורד
פתח
38.66 kb 826 ספט 17 2016
התמודדות היודנראטים עם השילוחים הורד
פתח
3.42 mb 678 ספט 17 2016
התערוכה על הירושימה שהאמריקאים לא רצו לראות - אמנות - הארץ הורד
פתח
1.81 mb 673 ספט 17 2016
וידויו של הנער עם שאלות ולינק לסרט עם כתוביות הורד
פתח
23.55 kb 1368 ספט 17 2016
חוברת מקורות דמות הרוצחים הורד
פתח

שואה, נאצים

1.73 mb 939 ספט 10 2016
חסידי אומות עולם - שיר חפר חיים הורד
פתח
13.43 kb 764 ספט 17 2016
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים 2012 הורד
פתח
1.66 mb 892 ספט 17 2016
כיצד הפכו גרמנים כה רבים לרוצחים הורד
פתח
25.09 kb 847 ספט 16 2016
כיצד מתמודדת צרפת עם עברה הורד
פתח
28.77 kb 808 ספט 17 2016
כנס מהמלחמה לשואה - 14.6.2016 הורד
פתח
691.45 kb 696 ספט 10 2016
מדיניות חוץ תוקפנית ומדיניות פיוס בדרך למלחמת העולם(1933-1939 מצגת 3 הורד
פתח
1.48 mb 953 ספט 17 2016
מה יגידו השכנים הורד
פתח

שואה

2.44 mb 1001 ספט 10 2016
מטלה מס 1 הערכה חלופית מנוף הורד
פתח
116.17 kb 962 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות הורד
פתח
23.52 kb 960 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות לתלמידים הורד
פתח
379.27 kb 941 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1013 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1013 ספט 17 2016
מסמך מלווה למצגת 1000 שנות יהדות בפולין הורד
פתח
24.61 kb 771 ספט 17 2016
מערך שיעור- לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית (1) הורד
פתח
19.61 kb 747 ספט 17 2016
מפה אינטראקטיבית מלחמת העולם השנייה הורד 2.62 mb 442 ספט 17 2016
מצגת אדי כהן הורד
פתח
2.62 mb 1027 ספט 17 2016
מצגת נושא 2 שואה הורד
פתח
2.14 mb 1062 ספט 17 2016
מצגת נושא ראשון שואה הורד
פתח
9.47 mb 1220 ספט 17 2016
מקורות - דמותו של רוצח הורד
פתח
727.15 kb 836 ספט 17 2016
מרד גטו ורשה בשטרות ישראל הורד
פתח
68.61 kb 766 ספט 17 2016
מרכזיות השמדת היהודים במטרות היטלר הורד
פתח
698.16 kb 738 ספט 10 2016
נערי הסווינג - רקע היסטורי הורד
פתח
67.96 kb 10922 ספט 17 2016
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן הורד
פתח
24.60 kb 679 ספט 16 2016
סדנא בנושא עיצוב זיכרון השואה הורד
פתח
538.57 kb 753 ספט 17 2016
סיכום מלחמה ושואה הורד
פתח
230.91 kb 789 ספט 17 2016
סיכום שואה תרשים זרימה הורד
פתח
146.13 kb 804 ספט 17 2016
סינדרום E - על הרוע הורד
פתח
228.09 kb 734 ספט 17 2016
סיפור גרוש והצלה מפריז ל אושוויץ הורד
פתח
17.45 mb 608 ספט 17 2016
סיפורו הלא יאמן של בן ה 15 שהציל רבים באושוויץ הורד
פתח
108.66 kb 919 ספט 17 2016
סמינר שואה תשעו - מחזור א הורד
פתח
268.82 kb 740 ספט 17 2016
על הכוונה לחסל את יהודי ארץ ישראל וארצות ערב הורד
פתח
203.81 kb 715 ספט 17 2016
פעילות בנושא זיכרון השואה הורד
פתח
37.38 kb 764 ספט 17 2016
פרנקל מטלה שנייה הורד
פתח
24.05 kb 808 ספט 17 2016
ציר זמן מדמוקרטיה לדיקטטורה הורד
פתח
52.22 kb 824 ספט 17 2016
רוע השואה הורד
פתח
4.55 mb 1002 ספט 17 2016
רצח רוהם הורד
פתח
15.15 kb 827 ספט 17 2016
שלוש שורות בהיסטוריה הורד
פתח
184.32 kb 896 ספט 17 2016
תירגול נאציזם והשואה הורד
פתח
1.16 mb 3125 ספט 20 2016
תנועות הנוער בגטו הורד
פתח
18.23 kb 815 ספט 17 2016
תקציר פרנקל הורד
פתח
129.74 kb 1147 ספט 17 2016