A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

בית שני

מרד החשמונאים והמדינה החשמונאית הורד
פתח
247.81 kb 1540 ספט 10 2016
מדינת החשמונאים על ציר הזמן הורד
פתח
51.11 kb 1272 ספט 10 2016
הקראים בני המקרא הורד
פתח
480.77 kb 496 ספט 11 2016
הורדוס כפי שלא היכרתם הורד
פתח
525.97 kb 1240 ספט 14 2016
עבודת הכנה למבחן י 4.4.2016 הורד
פתח
37.76 kb 552 ספט 16 2016
מתי ולמה השתיקה היהדות את סיפור גבורת החשמונאים הורד
פתח
29.37 kb 374 ספט 17 2016
מומלץ מפמר - מוזיאון ארצו המקרא הורד
פתח
865.59 kb 420 ספט 17 2016
קטעי מקור עת עתיקה הורד
פתח
29.54 kb 1581 ספט 17 2016
הצלחת הצבא הרומאי במרד הגדול הורד
פתח
1.43 mb 389 ספט 17 2016
התנגשות בין כוח לרוח הורד
פתח
387.14 kb 599 ספט 17 2016
הכתות הדתיות ועיקרי המחלוקת ביניהן הורד
פתח
82.94 kb 440 ספט 17 2016
שיעור לאורנה הורדוס הורד
פתח
50.69 kb 731 ספט 17 2016
מבחן בית בית שני הורד
פתח
211.97 kb 5025 ספט 17 2016
אדריאנוס שובו של הקיסר הורד
פתח
3.86 mb 451 ספט 17 2016
מקורות על כיתות בית שני הורד
פתח
14.54 kb 387 ספט 17 2016
תערוכת בר כוכבא הורד
פתח
486.71 kb 418 ספט 17 2016
המעבר ליבנה ומשמעותו עבודה קבוצתית הורד
פתח
30.72 kb 544 ספט 17 2016